Đăng ký
Bạn có thể xem thông tin của tất cả các nhóm bằng cách bấm vào box "Hội nhà nông" thuộc "Góc thư giãn". Nếu bạn muốn tham gia vào một nhóm nào đó, hãy comment yêu cầu gia nhập nhóm nhé. Người lãnh đạo nhóm sẽ cần phải chấp thuận yêu cầu tham gia của bạn và có thể sẽ hỏi bạn lý do vì sao bạn muốn tham gia vào nhóm của họ. Vì thế, xin bạn đừng quấy rầy người lãnh đạo nhóm nếu họ từ chối yêu cầu tham gia của bạn bởi vì họ có lý do của riêng mình.
Nhóm là tổ chức gồm nhiều thành viên nhằm phân chia cộng đồng thành nhiều khu vực quản lý khác nhau để các quản trị viên có thể làm việc dễ dàng với họ. Mỗi thành viên có thể tham gia vào nhiều nhóm khác nhau và mỗi nhóm có thể được chỉ định thiết lập cấp phép riêng biệt. Điều này tạo thuận lợi cho các quản trị viên có thể thay đổi thiết lập cấp phép cho nhiều thành viên chỉ một lần, ví dụ như thay đổi thiết lập cấp phép của điều hành viên hay cho phép những thành viên nào được truy cập vào một chuyên mục cá nhân.
Điều hành viên là những cá nhân thành viên riêng lẻ hay nhóm gồm nhiều thành viên có nhiệm vụ quản lý thường xuyên hoạt động của các chuyên mục mỗi ngày. Họ có quyền sửa hay xoá các bài viết và khoá, mở khoá, di chuyển, xoá hay di chuyển các chủ đề trong chuyên mục mà họ quản lý. Thông thường, các quản trị viên có thể ngăn cản một vài thành viên cố ý gửi những bài viết vi phạm nội quy của diễn đàn hay câu bài, gửi những bài nhảm nhí, có nội dung thiếu văn hóa…
Quản trị viên là những thành viên có quyền hạn cao nhất trong việc điều khiển toàn bộ mọi hoạt động của hệ thống. Những thành viên này có thể điều khiển tất cả các thành phần chức năng của hệ thống, bao gồm: thiết lập cấp phép, cấm thành viên, tạo nhóm hay các điều hành viên… tùy thuộc vào thiết lập cấp phép của người sáng lập dành cho các quản trị viên này. Họ cũng có đầy đủ quyền hạn của điều hành viên trong tất cả các chuyên mục và cũng tùy thuộc vào thiết lập cấp phép của người sáng lập.
Câu trả lời là có. Bạn có thể gửi hình ảnh vào trong bài viết của mình. Nếu người quản trị cho phép sử dụng chức năng đính kèm tập tin, bạn có thể tải ngay những hình ảnh này lên diễn đàn. Còn nếu không, bạn phải sử dụng hình ảnh liên kết đến từ một máy chủ lưu trữ khác có thể truy cập được, ví dụ như http://www.example.com/my-picture.gif. Bạn không thể sử dụng liên kết đến những hình ảnh được lưu trữ trong máy tính của mình nếu như nó không phải là một máy chủ có thể truy cập được. Bạn cũng không thể sử dụng liên kết đến những hình ảnh được lưu trữ yêu cầu phải xác thực mới có thể xem được, ví dụ như dịch vụ Hotmail, Yahoo! Mail… hay những website được bảo vệ bằng mật khẩu. Để hiển thị hình ảnh trong bài viết, bạn hãy sử dụng thẻ BBCode [img] trong phần soạn bài viết.
Bằng cách bấm vào liên kết “Đẩy chủ đề lên” khi bạn đang xem chủ đề đó, bạn có thể “đẩy” chủ đề đó lên đầu danh sách hiển thị trong chuyên mục tại trang đầu tiên. Tuy nhiên, nếu bạn không nhìn thấy liên kết này thì có nghĩa là chức năng đẩy chủ đề đã bị vô hiệu hoặc quãng thời gian giới hạn giữa hai lần “đẩy” chưa hết. Bạn cũng có thể “đẩy” chủ đề lên trên danh sách thật dễ dàng bằng việc trả lời chủ đề này. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng nội quy của diễn đàn cho phép làm điều đó.
Mỗi quản trị viên có những quy định riêng dành cho website của mình. Nếu bạn vi phạm một trong những nội quy của họ, bạn có thể sẽ nhận được một cảnh cáo. Bạn cần lưu ý rằng đây là quyết định của chính người quản trị tại diễn đàn mà bạn tham gia và tổ chức phpBB không có liên quan gì trong việc đưa ra những cảnh cáo này. Hãy liên hệ với người quản trị nếu bạn không chắc chắn lý do tại sao mình lại nhận được một cảnh cáo.
Một vài chuyên mục có thể bị giới hạn chỉ dành cho một vài thành viên hay nhóm nhất định. Để có thể nhìn thấy chúng hiển thị, xem, gửi bài… bạn cần phải được thiết lập cấp phép đặc biệt. Vì thế, bạn hãy liên hệ với điều hành viên hay quản trị viên để yêu cầu họ cho phép bạn truy cập vào.
Khi bạn đang tạo một chủ đề mới hoặc đang sửa bài viết đầu tiên của một chủ đề, nếu bạn được cấp phép tạo bình chọn, bạn sẽ nhìn thấy phần “Tạo bình chọn” bên dưới phần soạn thảo nội dung bài viết. Nếu bạn không nhìn thấy phần này thì có nghĩa là bạn không được cấp phép để tạo bình chọn. Bạn phải nhập tiêu đề cho bình chọn trong phần “Câu hỏi bình chọn” và ít nhất là hai đối tượng bình chọn với mỗi đối tượng xác định trên một dòng trong khung văn bản. Bạn cũng có thể thiếp lập tổng số đối tượng bình chọn mà thành viên có thể lựa chọn trong phần “Lựa chọn tối đa của mỗi thành viên”, giới hạn thời gian tham gia bình chọn (nhập vào số 0 cho bình chọn không giới hạn thời gian) và cho phép các thành viên có thể thay đổi lại lựa chọn của họ khi đã tham gia vào bình chọn rồi.
Để đính kèm chữ ký cá nhân sau mỗi bài viết của mình, trước tiên, bạn cần phải tạo chữ ký này trong bảng điều khiển dành cho thành viên của bạn. Sau khi tạo, bạn hãy đánh dấu vào ô lựa chọn Đính kèm chữ ký cá nhân (Có thể thay đổi trong phần thiết lập cá nhân) dưới phần soạn nội dung bài viết mỗi khi gửi bài để thêm vào chữ ký cá nhân của mình. Bạn cũng có thể thiết lập mặc định tự động chèn chữ ký cá nhân này đến tất cả bài viết của mình bằng cách chọn Đồng ý trong lựa chọn Luôn đính kèm chữ ký cá nhân của tôi trong phần thiết lập cá nhân của bạn. Cho dù đã chọn như thế, bạn vẫn có thể quyết định không đính kèm chữ ký này trong một số bài viết riêng lẻ bằng việc bỏ dấu chọn trong lựa chọn Đính kèm chữ ký cá nhân (Chữ ký có thể thay đổi từ bảng điều khiển dành cho thành viên của bạn) dưới phần soạn nội dung bài viết mỗi khi gửi bài sau này.
Nếu bạn không phải là quản trị viên hay điều hành viên, bạn chỉ có thể sửa hay xoá những bài viết của chính mình mà thôi. Bạn có thể sửa một bài viết bằng cách bấm vào nút sửa bài trong bài viết tương ứng, thỉnh thoảng bạn có thể bị hạn chế thời gian sửa bài sau khi gửi bài viết. Nếu có một ai đó đã trả lời bài viết này, khi quay lại xem chủ đề, bạn sẽ thấy một dòng chữ bên dưới bài viết hiển thị tổng số lần mà bạn đã sửa cùng với ngày giờ sửa. Dòng chữ này chỉ xuất hiện nếu có một ai đó trả lời bài viết và nó sẽ không xuất hiện nếu như các quản trị viên hay điều hành viên sửa bài viết này. Có thể họ sẽ để lại một ghi chú nêu rõ lý do vì sao sửa bài viết của bạn theo quan điểm của họ. Bạn cũng cần lưu ý rằng những thành viên bình thường sẽ không được phép xoá một bài viết đã được trả lời dù rằng đó là bài viết của họ.
Để tạo một chủ đề mới trong chuyên mục, bạn hãy bấm vào nút tạo chủ đề mới trong trang xem chuyên mục hay trang xem chủ đề. Bạn có thể được yêu cầu phải đăng nhập trước khi gửi bài. Những chức năng của công cụ gửi bài mà bạn có thể sử dụng được liệt kê cuối mỗi trang xem chuyên mục hay trang xem chủ đề. Ví dụ như: Bạn có thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này, Bạn có thể tham gia bình chọn trong chuyên mục này…
Nếu được thiết lập, thời gian có thể được hiển thị với một múi giờ khác múi giờ tại nơi bạn đang sống. Nếu rơi vào trường hợp này, bạn nên thay đổi lại múi giờ cho phù hợp trong bảng điều khiển dành cho thành viên của mình theo từng khu vực xác định, ví dụ như London, Paris, New York, Sydney… Bạn cũng cần lưu ý rằng thiết lập thay đổi lại múi giờ cũng như hầu hết những thiết lập cá nhân khác, chỉ dành cho những thành viên đã đăng ký. Vì thế, nếu bạn vẫn chưa đăng ký làm thành viên của chúng tôi thì đây là thời điểm thích hợp cho bạn thực hiện điều này!
Nếu bạn đã đăng ký làm thành viên, tất cả thiết lập cá nhân của bạn đều được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Để thay đổi chúng, bạn hãy truy cập vào bảng điều khiển dành cho thành viên của mình. Liên kết này thường hiện ra ở đầu mỗi trang. Bảng điều khiển này cũng sẽ giúp bạn thay đổi tất cả thiết lập và thông tin cá nhân của mình.
Có thể người quản lý website đã cấm địa chỉ IP của bạn hoặc không cho phép sử dụng tên thành viên mà bạn đang định sử dụng để đăng ký mới do vi phạm nội quy hoặc trùng lắp. Cũng có thể người quản lý website đã cho tạm ngưng đăng ký thành viên mới bằng cách vô hiệu chức năng này trong hệ thống vì một lý do nào đó. Bạn hãy liên hệ với người quản trị để được giúp đỡ.
Hãy kiểm tra tên và mật khẩu của bạn. Trong trường hợp quên mật khẩu, bạn hãy click vào "Quên mật khẩu" dưới khung đăng nhập và điền đầy đủ thông tin được yêu cầu. Một email hoặc SMS sẽ được gửi đến hộp thư/điện thoại của bạn. Chỉ cần điền mã số được cung cấp vào ô xác nhận, bạn có thể thay đổi mật khẩu của mình.
Đừng lo lắng! Tuy mật khẩu của bạn không thể phục hồi lại được nhưng có thể được tạo lại dễ dàng. Trong trang đăng nhập, bạn hãy bấm vào liên kếtQuên mật khẩu. Hãy làm theo hướng dẫn của công cụ này và bạn sẽ có thể đăng nhập trở lại vào hệ thống một cách nhanh chóng.
Chào bạn,
Xin đính chính lại một chút, phân bón OBI-Ong Biển KHÔNG trị bệnh. 
Như Ông Trần Ngọc Nam (TGĐ. Công ty TNHH SX-TM Đại Nam) đã nói: "Môi trường tạo ra sâu bệnh chứ không phải sâu bệnh tạo ra môi trường!". Phân bón OBI-Ong Biển tăng sức đề kháng cho cây trồng bằng cách cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng để cây mạnh khỏe mà phát triển. Đồng thời cải tạo môi trường sống cho cây, đưa đất đai của bà con về thuở ban sơ, chính là môi trường thích hợp nhất cho cây trồng, tương hỗ với các loại thiên địch hạn chế sâu bệnh hại.
 
Có 2 phương pháp liên hệ:
  1. ​Trực tiếp: Bạn có thể đến trực tiếp Nhà máy Sản xuất phân bón Ong Biển (Ấp 4, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
  2. Điện thoại: 
  • Nếu bạn cần liên hệ hợp tác, vui lòng gọi: 0643.948.455 - HOTLINE: 0989.457.285 (Ms. Trâm) hoặc qua email: obiongbien@gmail.com
  • Nếu bạn cần liên hệ kỹ thuật, vui lòng gọi HOTLINE: 0989.457.285 (Ms. Trâm) hoặc số điện thoại của đại diện thương mại:

Có một vài nguyên nhân dẫn đến việc này. Trước tiên, hãy chắc chắn rằng tên thành viên và mật khẩu của bạn đã nhập vào chính xác. Nếu bạn đã nhập chính xác mà vẫn không thể đăng nhập được, hãy liên hệ với người quản trị để chắc chắn rằng bạn không bị cấm tham gia. Cũng có thể, người quản lý website đã cấu hình sai hệ thống ở một chỗ nào đó và họ cần bạn thông báo để biết mà tiến hành khắc phục.

Vui lòng nhập câu hỏi
Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập email
Vui lòng nhập email đúng định dạng
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ
Alternate Text
Vui lòng nhập captcha